FYSIOMEDICA

Centrum voor Actieve Revalidatie

Hart- Vaat- en Long-fysiotherapeut

De Hart- Vaat- en Longfysiotherapeut

Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen en luchtwegen komen heel veel voor. Deze aandoeningen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Onderzoek wijst uit dat deskundige begeleiding en training noodzakelijk zijn bij veelvoorkomende aandoeningen, zoals hartfalen en COPD en Longfibrose. De hart- vaat- en longfysiotherapeut biedt deze deskundige begeleiding en training.

Wij helpen patiënten bij het verbeteren van hun conditie met oefeningen en/of het aanleren van ademhalingstechnieken. Door deze oefeningen krijgen mensen het gevoel dat ze weer wat meer controle hebben over hun aandoening. Fysiotherapie helpt ook om levensgewoonten positief te veranderen.

Centrum voor Actieve Revalidatie

Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Mensen die hartproblemen hebben (gehad) kunnen bij een fysiotherapeut terecht voor revalidatie en training. FysioMedica is hierin gespecialiseerd en wij bieden een beweegprogramma's afgestemd op elk individu.