FYSIOMEDICA

Fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

de Fysiotherapeut

Fysiotherapie

Wat doet een fysiotherapeut?

De mens moet bewegen om te kunnen leven. De fysiotherapeut komt in beeld als bewegen niet meer vanzelfsprekend is: bij dreigende of bestaande gezondheidsproblemen die te relateren zijn aan het bewegend functioneren. Fysiotherapie ondersteunt bij het in beweging komen en blijven, op een manier die past bij de invulling die de patiënt aan het persoonlijk leven wil geven.

Dit gebeurt in directe interactie en samenspraak met de patiënt en zijn/haar leefomgeving. En met oog voor de samenhang met eventuele andere vraagstukken in het leven van de patiënt.

Fysiotherapie is daarmee een specialistische professie met bewegend functioneren als expertisegebied, en biedt ondersteuning op maat bij het stimuleren, hervinden, behouden en/of optimaliseren van het bewegend functioneren. De fysiotherapeut houdt hierbij rekening met de behoeften, de mogelijkheden en het gezondheidsgedrag van de unieke mens, in zijn/haar eigen leefomgeving.

De fysiotherapeut gaat uit van de gehele mens in zijn/haar leefomgeving en handelt volgens de principes van het bio-psycho-sociaal model en het functie- en gezondheidsmodel. De fysiotherapeut hanteert een lichaamsgerichte, bewegingsgerichte en persoonsgerichte benaderingswijze. Daarbij kan hij/zij gericht en verantwoord kiezen voor toepassing van een variëteit van handelingen en interventies.

Het fysiotherapeutisch handelen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, gerelateerd aan het bewegend functioneren. Hiertoe behoren ten minste de toepassing van kennis over functionele anatomie, inspanningsfysiologie, pathofysiologie, neurologie, immunologie, farmacologie, bewegingsleer, psychologie, algemene gezondheidsleer en gedragsbeïnvloeding in relatie tot bewegend functioneren. De fysiotherapeut richt zich op onderzoek en behandeling van mensen met een aandoening of ervaren beperking, bij wie bewegen in het dagelijks leven / in hun eigen leefomgeving niet (meer) vanzelfsprekend is of dreigt te worden (voorgoed of tijdelijk)


Wanneer kom ik in aanmerking voor fysiotherapie?

Fysiotherapeutische zorg en ondersteuning is geïndiceerd bij een hulpvraag gerelateerd aan het bewegend functioneren, binnen de specifieke leefomgeving van de individuele patiënt. Om aan de hulpvraag tegemoet te komen, stimuleert, ondersteunt, bevordert en/of herstelt de fysiotherapeut het bewegend functioneren. Het is aan de fysiotherapeut om hier samen met de patiënt en/of zijn/haar naaste(n) afspraken over te maken en op te blijven reflecteren.

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor fysiotherapie, kunt u contact op nemen met een van onze specialisten.

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak wil de fysiotherapeut precies weten wat je lichamelijke klachten zijn. Zo kan hij vaststellen of je gebaat bent bij fysiotherapie of eerst naar je huisarts moet. Zo’n uitgebreid gesprek is niet nodig als je door de huisarts of medisch specialist bent doorverwezen naar een fysiotherapeut.


Onderzoek

Als duidelijk is dat fysiotherapie je kan helpen, ga je samen met je fysiotherapeut op zoek naar de mogelijke oorzaken van je klachten. Hij wil ook weten wat je persoonlijke doelen zijn. Wat hoop je met de behandeling te bereiken? Wat wil je (weer) kunnen?

De fysiotherapeut onderzoekt ook het lichaamsdeel waar je last van hebt, en kijkt welke invloed je klacht of aandoening heeft op je houding en de manier waarop je je lichaam beweegt.


Behandeling

Als de fysiotherapeut een diagnose heeft gesteld, bespreekt hij met jou het behandelplan. Fysiotherapeutische behandeling past bij jouw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat jij wilt bereiken.